KhSang.no

KRISTIANSANDS HAANDVERKER SANGFORENING

Mp3-filer

(enkelte sanger har ikke lydfiler)

Away in a Manger

Christian IV & Palle

Den Ambrosianske lovsang

En Sangers Bøn

Grosser Gott wir loben dich

Gubben är gammal

Jeg vil værge mitt land

Kan du høyre folket syng

Min Barndoms Kristiansand

No livnar det i lundar

Norge mitt Norge

Roll along prairie moon

Roll, Jordan, Roll

Sangen fra hjertet går

Web-ansvarlig: Knut Lie. Tips og kommentarer kan sendes til kor@khsang.no

Copyright © All Rights Reserved - Kristiansands Haandverker Sangforening 2012