175 ÅR

1847 - 2022

Dirigent

Jan Helge Skaar

Allsang på Festningen 17. mai 2022

MEDLEMMER 2022:

1. Tenor

Knut Lie

Karl Erik Langeland

2. Tenor

Frank Arneberg

1. Bass

Sigmund Andersen

Jan Eldor Jørgensen

Antonio Valera-Romero

2. Bass

Knut-Ivar Bakkland

Torstein S. Johnsen

Jan Olle Rasmussen

Ivar Arnesen

Ove L. Gustafson

Harald Rugsland

Øivind Bergh

Kjell Stenbro

Per Steen Sandell

Harald Leirvåg

Dagfinn Haarr

Ole Skarpeid

Per Bjørneseth

Helge Thorsen

Trond Urestad

Karsten Mikaelsen

Helge Iversen

Svein Stoveland

Bjørn Helgason

Stian Østvedt

John Johansen

Per Kristian Skorpen

Steinar Haakonseth