Dirigent

Jan Helge Skaar

Kilden 29.10.2022

MEDLEMMER 2023:

1. Tenor

Knut Lie

Karl Erik Langeland

2. Tenor

Frank Arneberg

1. Bass

Sigmund Andersen

Jan Olle Rasmussen

Ivar Arnesen

Ove L. Gustafson

Per Steen Sandell

Harald Leirvåg

Helge Iversen

Trond Urestad

Karsten Mikaelsen

John Johansen

Stian Østvedt

Jan Eldor Jørgensen

Arthur Halvorsen

Asbjørn Tønnesland

2. Bass

Harald Rugsland

Antonio Valera-Romero

Ole Skarpeid

Svein Stoveland

Per Kristian Skorpen

Øivind Bergh

Torstein S. Johnsen

Per Bjørneseth

Fredrik Nordland

Steinar Haakonseth

Kjell Stenbro

Dagfinn Haarr

Helge Thorsen

Bjørn Helgason