KORET BLE STIFTET I 1847

Kristiansands Haandverker Sangforening ble stiftet 3. oktober 1847 og er et av Norges eldste kor. Fra prologen siterer vi:

 

Å synge for Bjørnson er ingen spøk,

Men vi gjorde det, en gang han var på besøk!

Omkring attennitti var det det hendte-

Han bodde hos venner og kjente.

Da troppet vi opp, og fikk lov til å fremføre

En sang eller to som han likte å høre.

 

Da Sørlandsbanen kom fram hit til byen

Var kongebesøk og stor stas på menyen.

Vi sang for kong Haakon og for hans sønn

Og synes vi fikk både takk og lønn

da kongen fikk se oss, løftet sin floss

Vinket med handa og smilte til oss.

 

Koret hadde i glansperiodene en sentral plass i byens musikkliv. Samarbeidet med Moderforeningen har vært det beste i alle år.

 

Jubileumsboka 1847 - 2007

"Mannskorsang gjennom generasjoner" Klikk her!

(25.88 MB)

(Lenke - blå tekst)

SANG FRA OSLO HÅNDVERKER SANGFORENINGS

HILSEN TIL KRISTIANSAND (PINSEN 1951)

Kristiansands Haandverker Sangforening

Koret fra Jubileumsåret 1997 - med medaljer og ordensbånd.

Foran fra venstre:

Thomas Karlsen, Øystein Aarstad,

William Holthe, Vladimir Drozdjek (dirigent), Andreas Sjursø.


Bak fra venstre:

Kjell Salvesen, Olav Aanderaa, Ralf Willy Persen, Ragnar Jonassen, Erling Tønnesen, Olav Øksnes, Eigil Hamre Eriksen, Gunnar Gundersen, Edvard Næset, Odd Lindstrøm.

Fra stiftelsesmøte i 1954

JERNBANEKORET KRISTIANSAND (1954)

Jernbanekoret Kristiansand ble stiftet 12. november 1954.

Korets første valg ble foretatt og styre besto av: Jonas Hinna, formann / Leif Sørensen, nestformann / Arne Reinertsen, sekretær / Leif Arnvard, kasserer / Ernst Kruse, styremedlem.


Bare noen få hadde stått i kor tidligere. Øvelsene gikk kontinuerlig og medlemstallet økte for hver øvelse. Det ble søkt de forskjellige distriktsforeninger om bidrag og dette bevirket at koret fikk en pen startkapital.


Tre av øvelseskveldene ble fullt ut viet notelære og stemmebruk. Dette ble forøvrig også gjentatt året etter. Det var kordirigenten, lektor Ramfjord, som foresto denne undervisningen.


Tilmeldt Norsk Jernbanesanger Forbund (NJSF)

Korets formann ble innbudt til NJSF's representantskapsmøte 5. november 1955 som observatør.


Etter tilbakekomsten ble det enstemmig besluttet at koret skulle søke om opptakelse. Svaret fra NJSF kom allerede 12. november 1955 – pussig nok nøyaktig årsdagen for korets stiftelse.

Jernbanekoret på Kristiansand Jernbanestasjon 2005