KhSang.no

KRISTIANSANDS HAANDVERKER SANGFORENING

DIRIGENT:

Jan Helge Skaar

Kilden 13.10.2018

MEDLEMMER 2020:

 1. Tenor:

 2. Tenor:

 1.Bass:

 2.Bass:

 Tormod Hansen

 Frank Arneberg

 Sigmund Andersen

 Svein Bendvold

 Knut Lie

 Ivar Arnesen

 Knut-Ivar Bakkland

 Per Bjørneseth

 Jan Olle Rasmussen

Henning Blomkvist

 Ove L. Gustafsson

 Alf G. Egeland

 Per Steen Sandell

 Harald Leirvåg

 Dagfinn Haarr

 Johan Gerrard

 Trond Urestad

 Karsten Mikaelsen

 Helge Iversen

 Bjørn Helgason

 Stian Østvedt

 John Johansen

 Steinar Haakonseth

 Jan Eldor Jørgensen

 Torstein S. Johnsen

 Ole Skarpeid

 Kjell Stenbro

 Oddvar Støle

 Helge Thorsen

 Øystein Aarstad

Web-ansvarlig: Knut Lie. Tips og kommentarer kan sendes til kor@khsang.no

Copyright © All Rights Reserved - Kristiansands Haandverker Sangforening 2012