KhSang.no

KRISTIANSANDS HAANDVERKER SANGFORENING

DIRIGENT:

- Jan Helge Skaar

Kilden 13.10.2018

MEDLEMMER 2018:

1. Tenor:

- Tormod Hansen

- Knut Lie

- Harry Omdal

- Jan Olle Rasmussen

- Per Steen Sandell

- Stian Østvedt

 

2. Tenor:

- Frank Arneberg

- Ivar Arnesen

- Oliver Nørve

- Helge Thorsen

 

1.Bass:

- Roald Abrahamsen

- Sigmund Andersen

- Knut-Ivar Bakkland

- Gunnar Gundersen

- Ove L. Gustafsson

- Helge Iversen

- Jan Eldor Jørgensen

- Olav Rykkelid

- Ole Skarpeid

2.Bass:

- Svein Bendvold

- Per Bjørneseth

- Alf G. Egeland

- Bjørn Helgason

- Johan Gerrard

- Karl Erik Johansson

- Kjell Stenbro

- Oddvar Støle

- Øystein Aarstad

Web-ansvarlig: Knut Lie. Tips og kommentarer kan sendes til kor@khsang.no

Copyright © All Rights Reserved - Kristiansands Haandverker Sangforening 2012