- KRISTIANSANDS HAANDVERKER SANGFORENING -

Foto: Elisabeth Borning (Vor Frue Kirke, Aalborg)

OM KORET VÅRT

Sangforeningen ble stiftet 3. oktober 1847, og er et av Norges eldste kor. Korets 150 års jubileum ble feiret i 1997.

Samarbeidet mellom Jernbanekoret Kristiansand og Kristiansands Haandverker Sangforening, som startet i 2006, førte til full sammenslåing fra 1. januar 2008.

 

Nytt styre ble valgt - og Jan Olle Rasmussen ble enstemmig valgt som ny leder. Navnet til det "nye" koret ble - Kristiansands Haandverker Sangforening - som tidligere, mens Jernbanekoret Kristiansand ble nedlagt. Etter at samarbeidet startet har koret hatt en god og positiv utvikling - ikke minst takket være dirigenten, Jan Helge Skaar.

KORETS STYRE 2016

Leder - Henning Blomkvist

Nestleder - Helge Thorsen

Sekretær - Øystein Arstad

Kasserer - Knut Lie

Styremedlem - Sigmund Andersen

 

STEMMEFØRERE:

Per S. Sandell (1. tenor)

Frank Arneberg (2. tenor)

Helge Iversen (1. bass)

Per Bjørneseth (2. bass)

Kristiansands Haandverker Sangforening søker dirigent fra

høsten 2016.

 

Sangforeningen ble stiftet 3. oktober 1847 og er ett av landets eldste mannskor.

Vi har et fantastisk godt sangermiljø.

Koret øver mandager kl. 19:00- kl. 21:00 i Kristiansand Håndverkerforenings lokaler,

fra primo september frem til 17. mai.

 

Interesserte kan kontakte koret via e-post kor@shsang.no

eller korets leder Henning Blomkvist henning.blomkvist@icloud.com

mobiltelefon 481 56 056

Tilknytt deg til KhSang

KRISTIANSANDS HAANDVERKER SANGFORENING

Organisasjonsnummer: 976 293 932

Web-ansvarlig: Knut Lie. Tips og kommentarer kan sendes til kor@khsang.no

Copyright © All Rights Reserved - Kristiansands Haandverker Sangforening 2012